QUY TRÌNH ĐẶT MUA HÀNG

Quy trình đặt mua hàng trên website ximrochocolate.com

Bước 1: Đăng nhập vào website ximrochocolate.com

Bước 2: Vào trang sản phẩm

Bước 3: Nhập số lượng 

Bước 4: Vào xem GIỎ HÀNG và kiểm tra sản phẩm

Bước 5: Thanh toán để xác nhận đơn hàng