CHÍNH SÁCH HẬU MÃI – ĐỔI TRẢ HÀNG

1. Đổi trả sản phẩm:

Nội dung: Đổi trả sản phẩm cũ do sai kích thước & lỗi

– Điều kiện áp dụng: Đóng gói sai kích thước & sản phẩm lỗi do Ximro chocolate.

– Thời hạn: Trong vòng 7 ngày 

– Lưu ý: Trong điều kiện khách hàng đặt mà Ximro chocolate giao hàng sai và lỗi, Ximro chocolate sẽ chịu 100% phí đổi trả hàng cho khách hàng.

(Ximro chocolate có quyền từ chối đổi cho Khách hàng nếu sản phẩm bị hư hỏng được xác định không do Ximro chocolate với bất kỳ lý do nào)

2. Thay đổi hàng hóa

– Điều kiện áp dụng:

+ Hàng hóa còn nguyên vẹn khi về chuyển kho Ximro chocolate.

Ximro chocolate có quyền từ chối đổi cho Khách hàng nếu sản phẩm bị hư hỏng do bất kỳ lý do nào.

– Thời hạn: 7 ngày từ khi KH nhận được sản phẩm.

– Phạm vi áp dụng: Đổi một sản phẩm khác.

– Lưu ý: Khách hàng chịu toàn bộ phí vận chuyển phát sinh trong quá trình đổi hàng hóa.

3. Hoàn tiền

– Nội dung: Hoàn trả tiền hàng đặt hàng

– Điều kiện áp dụng:

+ Hàng hóa lỗi, hư hỏng khách hàng áp dụng chính sách trả hàng.

– Thời gian hoàn tiền: 7 ngày từ ngày Ximro chocolate nhận được hàng hoàn trả.