TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CỦA SÔ CÔ LA XIMRO

Tự công bố sản phẩm là quá trình kiểm tra sản phẩm, bao bì đóng gói sản phẩm. Sau đó sẽ tập hợp các tài liệu được chứng thực và nộp cho Ban an toàn thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh.

LAM DONG 73%_DARK CHOCOLATE

DAKLAK 68%_DARK CHOCOLATE

COCOA 57% & MILK_MILK CHOCOLATE

CASHEW NUT & MILK CHOCOLATE

Cacao, sô cô la … Chúng ta thu lợi gì từ chúng?

Hương & mùi vị sô cô la

Đóng gói & lưu trữ | Bảo quản sô cô la